december 29, 2011

Alvorlig tinnitus efter ulykker

Share

En ulykke, der medfører alvorlig skade på hals eller hoved fører ofte til alvorlig tinnitus. For mere end hver tiende, der lider af kronisk tinnitus, stammer lidelsen fra en skade på halsen eller hovedet.
Og ikke nok med det. Den tinnitus, der stammer fra ulykker, hvor hals eller hoved er kommet til skade, er ofte mere voldsom end gennemsnittet.

Det viser en opgørelse fra USA, hvor 2400 personer med tinnitus har deltaget i en undersøgelse. De har skullet svare på, hvornår deres tinnitus begyndte.
Mere end 12 procent kunne berette, at deres tinnitus var opstået som en følge af et ulykkestilfælde med skade på hals eller hoved.
Af de 12 procent, mente kunne hver tredje at kunne spore tinnitusen tilbage til ulykker med whiplash, der ofte opstår ved trafikuheld.

De personer, der havde fået tinnitus efter uheld, havde ofte flere daglige problemer som følge af tinnitusen end andre. Det drejede sig især om søvnbesvær, svært ved at slappe af, vanskeligt ved at tænke klart og problemer med hukommelsen.

Patienterne, der havde fået den alvorlige tinnitus var mere tilbøjelige til at søge læge. Formentlig fordi deres tinnitus var kommet så pludseligt og voldsomt.
Hvis tinnitus kun tiltager langsomt over flere år, er det nemmere at vænne sig til den.

Kilde: www.hear-it.org