december 23, 2011

Alternativ straf til støjforbrydere

Share

En amerikansk dommer har fundet på en utraditionel måde at straffe lovovertrædere, der har larmet for meget; de skal høre på smørtenoren Barry Manilow i en time.

Hvis man kommer i retten i USA fordi man har støjet for meget, kan man ikke længere ’nøjes’ med at betale en bøde. Dommeren Paul Sacco har nemlig haft succes med en helt ny type straf til de støjende lovovertrædere.

Det drejer sig typisk om mennesker, der kommer i retten fordi de gentagne gange har spillet for højt på stereoanlægget eller øvet alt for højlydt med fritidsbandet i alt for lang tid.
Det viste sig nemlig, at det normale system med bødestraf ikke havde den ønskede effekt. Støjsynderne blev ganske enkelt ved med at dukke op i retssalene igen og igen og igen.

Derfor valgte dommer Sacco at give dem en dosis af deres egen medicin og tvinge dem til at lytte til et udvalg af musik, som de absolut ikke brød sig om, i en time. Typisk – viser det sig – sange med Barry Manilow (kendt for Las Vegas-arrangementer og hits som ”Mandy” og ”Copacabana”) eller irriterende titelsange fra børneprogrammer.

”Når jeg ser tilbage på det, er det en måde at lære folk lidt god opførsel på,” siger Paul Sacco, der er dommer i byen Fort Lupton i Colorado.

Straffen har vist sig at have sin effekt. Antallet af støjovertrædere, der vendte tilbage til retten gentagne gange er nemlig faldet drastisk.

Dommer Sacco understreger at det er vigtigt, at de dømte skal høre musik, som de ikke bryder sig om, fordi det er det, de har udsat deres ofre for. Hvis de begynder at kunne lide en af sangene, bliver den straks fjernet fra spillelisten.

Kilde: Reuters, 27/11/2008