december 27, 2011

Alt for meget støj i klasseværelser

Share

Klasseværelser er rene støjfælder. Skolebørn er udsat for støjniveauer over 70 dB i folkeskolen.

En undersøgelse udført af den spanske forbrugerorganisation OCU har målt støjniveauet i ti folkeskoler i Madrid og Barcelona, Spanien. Resultaterne viser, at støjniveauet udenfor bygningerne varierede mellem 53 og 76 dB under undervisning.

Inde i klasseværelserne overskred syv ud af ti skoler de tilladte, spanske støjgrænser på 40 dB. Hvis man går ud fra grænseværdien på 35 dB, som verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, overskred ni ud af ti skoler det anbefalede støjniveau.

En chilensk undersøgelse har fundet endnu værre forhold i Chile. Specialister fra Otolaryngologisk Institut, Universitetet i Santiago, har undersøgt støjniveauet på ni skoler i Santiago de Chile.

Støjniveauet i klasseværelserne var over 50 dB – undertiden helt oppe på 60 dB. 40 procent af eleverne sagde, at de havde svært ved at forstå, hvad læreren sagde på grund af støjen. På halvdelen af skolerne var gennemsnitsstøjniveauet hele 70 dB.

WHO anbefaler et maksimalt støjniveau på 35 dB i skolerne. Som en tommelfingerregel anbefaler organisationen 45 dB udenfor bygningerne om aftenen og 55 dB om dagen. Støjniveauer mellem 60 og 65 dB betegnes som ”ukomfortable”.

Kilde: www.hear-it.org