Alle lydene kom tilbage

Share

Alle lydene kom tilbage

I første omgang fungerede Gunner Petersens høreapparater ikke ordentligt, men da de først var blevet justeret og tilpasset, var resultatet et helt andet.

"Det var ret overvældende at høre ting, som jeg ikke havde hørt i mange år," fortæller Gunner Petersen om sin hørelse efter at han fik tilpasset sine digitale høreapparater.

"Jeg må nok indrømme, at jeg blev skuffet den første tid jeg havde apparaterne. De gjorde faktisk ikke den store forskel, og jeg oplevede ofte, at jeg hørte bedre uden. Jeg tænkte, at sådan skulle det nok være - og var ved at affinde mig med situationen. Samtidig havde jeg en oplevelse af at være lukket inde, når jeg havde dem på. Jeg var meget tæt på at lægge dem i skuffen. Men da jeg efter nogle måneder fik dem korrekt tilpasset, må jeg sige, at jeg blev særdeles positivt overrasket.

Høretabet kom snigende

73-årige Gunner Petersen kan fortælle en historie, som mange andre kan nikke genkendende til. Hvornår høretabet er sat ind, ved han ikke præcist.

"Det er nok sket efter at jeg er holdt op med at arbejde for mange år siden, for der oplevede jeg ikke problemer. Ellers kan jeg ikke sige det præcist," siger han, der har en fortid som afdelingsleder i Horsens Kommunes socialforvaltning.

"Med apparaterne hører jeg lyde, som jeg ikke har hørt i årevis, så som lyde af fodtøj, biler der kører forbi på vejen udenfor, fuglesang og vindens susen i træerne. Det var næsten for overvældende, da de var blevet justeret korrekt, og jeg brugte en måneds tid på at vænne mig til at høre alt det, jeg ikke har hørt i hvert fald de seneste 5-6 år - måske længere. Nu bruger jeg høreapparaterne hele tiden, og den lukkede fornemmelse er helt væk. Jeg har dem stort set kun af, når jeg sover, og når jeg er i bad."

"Det eneste tidspunkt jeg synes, det kan være svært, er når vi er mange mennesker samlet. Her kan det være vanskeligt at høre ordentligt og skelne mellem de mange stemmer og de mange lyde."

Ventede for længe

Da lydene langsomt forsvandt, lagde han først ikke mærke til det. Senere affandt han sig med at 'sådan er det, jeg har nok et mindre høretab, det har man jo ofte i min alder'.

"Det var familien, der pressede på" fortæller Gunner Petersen. "Jeg misforstod ofte, hvad de sagde, og jeg skulle have skruet radio og TV meget højt op. Det fortalte de mig og sagde, at jeg nok hellere måtte får det undersøgt og fortalte, at man med moderne høreapparater kan komme til at høre igen. Jeg lod der nok gå for lang tid, kan jeg se her bagefter."

"Mit høretab betød blandt andet, at jeg ikke blandede mig så meget i snakken, når vi var flere sam-men, og at jeg holdt op med at høre efter, da jeg alligevel ikke kunne høre, hvad der blev sagt."

Ved besøg hos ørelægen og audiologen fik han konstateret et ret stort høretab på begge ører. Og det var både ved de lave frekenser og høje frekvenser, ligesom høretabet var størst på højre øre. Ved de midterste frekvenser gik det bedre på begge ører, men også her var der et høretab.

Gunner Petersen fik forholdsvist hurtigt to digitale høreapparater.
"Men jeg måtte tilbage og få dem tilpasset og justeret en del gange, før de var i orden," siger han.

To gode råd

Gunner Petersen har to gode råd til andre i samme situation:

"For det første er det meget vigtigt, at være opmærksom på, om man kan have et høretab og få undersøgt det i tide. For det andet skal man sørge for at få ordentlig vejledning og for, at de bliver tilpasset og justeret indtil de fungerer - også selv om man skal besøge audiologen flere gange. Det er en dårlig idé at lægge dem i skuffen, hvis de ikke virker ordentligt fra starten."

Offentliggjort med tilladelse fra www.hear-it.org