december 27, 2011

Alkohol nedsætter hørelsen

Share

Alkohol nedsætter hørelsen

Hvis du har svært ved at høre, hvad folk siger til en fest, er det ikke sikkert det kun er støjniveauets skyld. Hørelsen bliver nemlig ringere. Det viser en britisk undersøgelse blandt 30 feststemte deltagere. Det går især ud over taleforståelsen.

Der er ikke noget nyt i, at alkohol lader til at gøre os mere tolerante overfor støj, men fænomenet med nedsat hørelse og alkohol (der ifølge forskerne fra University College i London kaldes cocktail party deafness) skyldes måske ikke udelukkende støjfyldte omgivelser.

For at undersøge korttidseffekterne af alkohol på hørelsen, samlede forskeren Tahwinder Upile 30 forsøgsdeltagere mellem 20 og 40 år, der ikke havde eller havde hafthøreproblemer. Deltagerne fik undersøgt hørelsen både før og efter at de havde indtaget et fast antal genstande i laboratoriet.

Generelt viste undersøgelsen, at jo højere promille deltagerne fik, jo ringere blev deres hørelse.Høretabet viste sig tydeligst blandt de ældre deltagere i forsøget og blandt dem, der gav udtryk for at de ofte drak meget. Høretabet var størst i de lavefrekvensområder, der gør det vanskeligt at skelne tale fra baggrundsstøj.

Det står ikke klart efter forsøget, hvorfor alkohol påvirker hørelse, men det skyldes formentlig enten at hørenerverne bliver beskadigede eller at hjernens evne til at bearbejde lyden bliver påvirket.

Høretabet er dog kortvarigt. Deltagerne, der fik deres hørelse testet igen ugen efter, hørte atter som før. Forskerne vil dog ikke udelukke, at et stort alkoholindtag over lang tid vil kunne påvirke hørelsen. Men de konkluderer i deres rapport, at der er brug for meget mere forskning på området.

Kilde: www.reuters.com 28/09/2007

  • Læs rapporten i pdf.-versionher.