december 27, 2011

Aldersbetinget hørenedsættelse kan skyldes hormoner

Share

Aldersbetinget hørenedsættelse kan skyldes hormoner

Amerikanske forskere har fundet en sammenhæng mellem aldersbetinget hørenedsættelse og hormonet aldosteron.

Forskning ved Rochester University i New York har vist, at hormonet aldosteron spiller en vigtig rolle i forhold til aldersbetinget hørenedsættelse. Jo højere koncentration af hormonet de ældre har i blodet, desto bedre er deres hørelse.

En forskergruppe undersøgte 47 raske kvinder og mænd i alderen 58 – 84 år. Deltagerne fik alle foretaget en grundig høreundersøgelse og målt aldosteronindholdet i blodet. Normalt falder mængden af aldosteron med alderen.

Lavt hormon indhold – dårlig hørelse
Forskerne fandt ud af, at personer med storehøretab i gennemsnit kun havde halvt så meget aldosteron i blodet som de, der hørte normalt. Aldosterontallet hos alle deltagerne lå dog indenfor normalen for aldersgruppen hos alle deltagerne – og forskerne understreger, at hverken patienter eller læger bør begynde at ændre på hormontallet for at forbedre hørelsen, før der er sket mere forskning på området.

”Vi har fundet en direkte forbindelse mellem aldosterontallet og folks evne til at høre normalt med alderen. For lavt hormontal kan skade hørelsen både i detindre øre og i hørecenteret i hjernen. Før vi forstår sammenhængen fuldt ud, skal man ikke bekymre sig om
Sit aldosterontal eller forsøge at hæve det.” Det skriver professor i Otolaryngologi Robert D. Frisina på University of Rochesters hjemmeside.

Kilde: www.hear-it.org