Akustik

Share

Akustik er en stor og kompliceret videnskab, der grundlæggende handler om læren om lyd og hvordan den 'flytter' sig. Når vi taler om akustikken i et lokale, taler vi reelt om, hvordan lydbølgerne reflekteres i rummet.

Akustikken i et rum er afhængig form, materialer og indretning. De fleste kan høre forskel på lyden i et badeværelse og et soveværelse. I et badeværelse er der som regel flere hårde overflader - klinkegulv, spejle osv. Her bliver lydbølgerne reflekteret tilbage, og vi hører dem som "hårde" eller som en rungen. I et soveværelse er omgivelserne ofte blødere - med senge, dyner og tøj, der absorberer lydbølgerne, når de rammer den.

Hvis vi går ind i en kirke, befinder vi os i et stort rum med mange hårde overflader. Alle lyde, fra tale til host og fodtrin, svinger mange gange mellem rummets loft, gulv og vægge. Et kirkerum kan være godt til f..eks. koncerter med akustiske instrumenter, korsang og prædikener. Men hvis en børnehave eller et børsmæglerkontor var bygget og indrettet som et kirkerum, ville larmen blive uudholdelig.

Det er således vigtigt, at akustikken i et rum passer til det, rummet skal bruges til. Hvis akustikken er for hård, forstærkes al den støj, der burde forsvinde. Omvendt må akustikken heller ikke være for blød, hvis man f.eks. skal råbe et større selskab op.