december 23, 2011

Airbags redder liv – men skader hørelsen

Share

En airbag kan redde dit liv i en ulykkessituation, men den kan også føre til alvorlige høreskader.

Blandt personer, som har været ude for trafikuheld med udløste airbags til følge, lider 17 procent efterfølgende af permanenthøretab. Det viser en undersøgelse, som er foretaget af den amerikanske hørespecialist og konsulent Richard Price, Ph.D. fra Auditory Hazard Analysis i Charlestown, Maryland.

Price undersøgte airbags monteret i amerikanske biler. Køretøjer, som generelt er udstyret med større og kraftigere airbags end europæiske og japanske fabrikater. Ophavsmanden sammenligner umiddelbart braget fra en udløst airbag med lydtrykket fra et lettende fly:

”Lyden af en udløst airbag kan være så kraftig, athørelsen tager skade. Airbags bliver pustet ekstremt hurtigt op, og netop denne form for lydimpulser anses for den største skadevolder,” påpeger Price.

Richard Price baserer delvist sin undersøgelse på en computersimulation af, hvordan øret reagerer ved kraftigstøjpåvirkning. Denne model er i stand til med 95 procents sikkerhed at udregne et høretab i en given situation.

”Det er opløftende,” siger Price om det faktum, at bilindustrien nu er begyndt at benytte den samme computersimulator i forbindelse med udviklingen af airbags, som kan forhindre legemsbeskadigelse ved biluheld – uden at skade hørelsen.

Kilde: www-hear-it.org