december 27, 2011

Afrikanske børns høretab skal opdages tidligere

Share

Nigeria vil indføre undersøgelser af børns hørelse for at opdage eventuelle høreproblemer på et tidligt tidspunkt – og dermed opnå mulighed for bedre behandling.

Afrikas mest folkerige nation tager nu de første skridt imod et landsdækkende program for høreundersøgelser.

”Jeg er glad for at kunne meddele, at vores reviderede sundhedspolitik som det første skridt nu har gjort tidlig høreundersøgelse og rettidig behandling til et af hovedmålene indenfor børnesundhed. Denne bestemmelse har til formål at fremhæve undersøgelser af børns hørelse som et eksempel på god praksis i Nigerias børnesundhedssystem. Det foregår indenfor rammerne af WHO-resolutionen fra 1995 om forebyggelse af høreproblemer,” siger Eyutayo Lambo, professor og sundhedsminister i Nigeria.

Sundhedsministeriet tror, at der er et stort behov i Nigeria for at forbedre behandlingen på området:

”Desværre er der i Nigeria omkring 8,7 millioner børn under 18 år med høreproblemer. Det anslås, at 27.000 ud af de 4,8 millioner børn, som fødes årligt, er hørehæmmede,” forklarer sundhedsministeren.

Kilde: www.hear-it.org