december 23, 2011

”Larmende” biler hindrer brug af telespole

Share

Brugere af høreapparater har svært ved at anvende telespole i visse biler på grund af højt elektromagnetisk støjniveau.

Bilister, som bruger høreapparat, kan ofte have stor gavn af at benytte apparatetstelespole-funktion, når de kører bil. Under normale omstændigheder vil denne funktion gøre det muligt at lytte til radio, modtage informationer fra GPS’en eller tale i mobiltelefon i bilen uden interferens fra trafik- og motorstøj.

Forenede Danske Motorejere (FDM) har imidlertid foretaget en test, som viser, at mange nye biler er så fyldt med højteknologisk elektronik, at telespolen bliver bombarderet med elektromagnetisk støj fra de forskellige komponenter i bilen.

Bilkøbere medhøretab bør have dette in mente, når de leder efter en ny bil. Heldigvis er det nemt at afgøre, hvorvidt en bil er velegnet til telespole-brugere eller ej: Tag plads i bilen, start motoren og tænd for telespolen.

I en telespole-venlig bil vil bilisten kun kunne høre en svag og ubetydelig susen i ørerne. Hvis der derimod lyder irriterende interferens fra elektrisk udstyr, er det oplagt at lede efter en anden bil. Når man tester bilens telespole-anvendelighed, er det desuden vigtigt også at afprøve vinduesviskerne, blæseren og andre potentielle støjkilder.

Kilde: FDM