december 27, 2011

Ældre tager modstræbende høretest

Share

Langt de fleste ældre, der får undersøgt deres hørelse, først går til ørelægen efter at andre har brokket sig over at de ikke kan høre. Det viser en hollandsk undersøgelse.

Tre ud af fire ældre, der ønskede at få gjort noget ved deres høreproblemer var direkte ansporet af, at bekendte enten havde brokket sig eller direkte foreslået at de burde få et høreapparat.
Undersøgelsen omfattede også ældre, der hørte dårligt, men som ikke tidligere havde fået deres hørelse undersøgt. Kun halvdelen af dem var blevet opfordret til at få gjort noget ved hørelsen af familie og venner.

Det er stadig kun et fåtal af de ældre, der udnytter de muligheder der ligger i at brugehøreapparater. Ifølge undersøgelsen bruger kun hver fjerde person med høreproblemer over 55 år høreapparat. Og blandt de, der ikke brugte høreapparat, var mere end halvdelen godt klar over, at de hørte dårligt.

Hvad enten man som ældre har søgt hjælp eller ej, er der en vis skepsis overfor det at skulle bruge høreapparat. 80 procent er modvillige overfor at skulle overveje at bruge høreapparat - seks ud af ti mente, at der var for mange ulemper forbundet med at være høreapparatbruger.

Undersøgelsen omfattede 1419 personer og viste, at hver tredje over 55 år havde et høretab, der var større end 30dB

Kilde: www.hear-it.org