december 27, 2011

9 ud af ti får bedre hørelse med CI

Share

90 procent blandt børnene og 80 procent af de voksne, der får et Cochlear Implant (CI) får en bedre hørelse. Det viser tal fra Spanien.

Den omfattende spanske undersøgelse blev foretaget blandt 877 børn og voksne viste, at CI kan være en rigtig god behandling, når høreapparater ikke er egnede til børn og voksne med kraftigehøretab.

De bedste resultater fandt undersøgelsen hos børn i alderen 0-3 år. De havde i gennemsnit opnået 90-95 procent forbedret hørelse og talesprog. 80 – 90 procent af børnene i den aldersgruppe udvikler en hørelse og et sprog, der er på højde med normalthørende børns.

Blandt de voksne CI-brugere oplevede 80 procent, at deres hørelse var forbedret med hensyn til at genkende lyde fra deres omgivelser, kontrollere deres egen stemme, taleforståelse og at kunne følge med i samtaler. Dog oplever mange stadig, at CI har visse begrænsninger – især i støjende omgivelser, over længere distancer og i samtaler i større forsamlinger.

I Spanien er 3800 personer CI-brugere. Blandt dem er 61 procent børn. På verdensplan har 80.000 mennesker CI.

Kilde: www.hear-it.org