december 27, 2011

8 ud af 10 tilfredse med høreomsorg

Share

8 ud af 10 tilfredse med høreomsorg

Otte ud af ti danskere, der har fåethøreapparat i Danmark i løbet af 2005 var tilfreds med behandlingen. Det er hovedkonklusionen i en ny rapport, der dog også afslører ting, der kunne fungere bedre.

Rapporten er udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) og baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt høreapparatbruger i alderen 18-80 år.

80 procent af deltagerne i undersøgelsen vurderede overordnet, at den offentlige høreomsorg enten var ’god’ eller ’meget god’. Dog med det forbehold, at personer, der led af større, mere kompliceredehøretab ikke var helt så tilfredse som personer med mindre høretab. Kun godt 60 procent af alle med svære høretab har erklæret sig enige i, athøreklinikken har passet til deres behov.

Høreforeningen er glad for at rapporten er kommet.
” Man hører jo meget ofte de kritiske røster. Det er ofte dem, der kommer frem. Så det er da rart at få at vide, at det faktisk fungerer godt for 4 ud af fem. Men når det er sagt, vil jeg understrege, at det da stadig kan blive bedre,” siger formand Søren Dalmark.

Et af de punkter, der kunne fungere bedre, er ifølge Søren Dalmark, at kun lidt over halvdelen, der får høreapparat i det offentlige, bagefter lærer at bruge aparaterne på ethøreinstitut. Blandt de private forhandlere er det kun hver tredje.
”Når man ser på, at 8 procent af de apparater, der bliver udleveret, ender i skuffen, siger det noget om, at vi skal have pædagogikken med ind i det her. Det at lære at bruge høreapparat hænger også sammen med en personlig udvikling og en erkendelse af høretabet. Det kan pædagogerne på høreinstitutterne, så jeg vil gerne appellere til alle – både offentlige og private klinikker om at henvise til høreinstitutterne og kommunikationscentrene,” siger han.

I alt deltog 1231 personer i undersøgelsen. 824 havde fået høreapparat gennem det offentlige system. 407 havde købt privat.

  • Du kan læse hele rapporten på CASAs hjemmesideher.