marts 08, 2012

700.000 new zealændere har høreproblemer

Share

700.000 new zealændere har høreproblemer

På New Zealand har man indtil videre gået ud fra, at en ud af ti blev ramt af høretab. Nu viser tallene sig formentlig at være væsentligt højere. Brugerforening efterlyser undersøgelse.

 

”Før i tiden sagde vi altid, at høretab ramte en ud af ti,” siger Louise Carroll, der er formand for den New Zealandske forening for mennesker med høreproblemer.

”Men nu viser statistikker fra Storbritannien og Australien, at tallet nærmere er en ud af seks. Når vi bruger den model, er der ca. 700.000 new zealændere, der er berørt.”

Der er godt fire millioner indbyggere i New Zealand, og Louise Carroll opfordrer nu myndighederne til at gennemføre en undersøgelse af problemets reelle omfang.

Den australske undersøgelse ”Listen Hear” viste for nogle år siden, at den samfundsøkonomiske konsekvens af høreproblemerne var en udgift på knap 12 milliarder dollars (70 milliarder kroner) hvert år.

”Hvis ikke vi kan få gennemført denne slags undersøgelser, har vi ikke nogen ide om, hvor meget det koster for samfundet,” siger Louise Carroll.

De australske tal viser (ligesom tilsvarende tal fra bl.a, Danmark) at udgifterne skyldes tab i produktion, fordi mennesker med høretab har større risiko for at stå udenfor arbejdsmarkedet.

Brugerforeningen opfordrer myndighederne til at gennemføre undersøgelsen for at få et billede af problemernes omfang, så der kan udarbejdes en handleplan til at imødegå dem.

Kilde: www.hear-it.org, 07/03/2012 og Wikipedia