december 22, 2011

700.000 boliger plaget af trafikstøj

Share

700.000 boliger plaget af trafikstøj

Trafikken på vejene er den største kilde til støjforurening i Danmark. I København ligger grænseværdierne mange steder langt over det tilladte.

Trafikstøj er den direkte årsag til, at 700.000 boliger i Danmark ligger i så kraftigt støjforurenede områder, at de ikke ville få tilladelse til at blive opført, hvis der blev søgt om det i dag.

Udover at genere nattesøvnen, kanstøj have konsekvenser i form af stress, som kan medføre forhøjet blodtryk og risiko for blodpropper.

Et af de hårdest ramte områder er Nørrebro i København. Her ligger 70 af boligerne i områder med trafikstøj, der overskrider de tilladte grænseværdier. Det fremgår af den seneste støjkortlægning i Københavns Kommune.

Indtil videre er det kun København, der har fået lavet et støjkort, men inden 2012 skal også Århus, Odense og Aalborg have kortlagt støjen og lavet en handlingsplan for, hvad man vil gøre for at begrænse den.

Er det ikke muligt at lægge trafikken om, så den ledes væk fra beboede områder, kan man kompensere ved hjælp af lydisolerende vinduer og døre og støjdæmpende asfalt.

Kilde: Politiken, 13/10/2009