december 27, 2011

6 millioner kroner til tolkning

Share

6 millioner kroner til tolkning

Nu er det igen muligt at få belvilget gratis tolk. Det Sociale Tolkeprojekt har fået tilført 6 millioner kroner i ekstrabevilling.

Tidligere på året måtte projektet indføre midlertidigt stop for bevillinger, da pengene var brugt op. Nu har partierne bag Folketingets satspuljemidler besluttet at dække udgifterne for resten af året og for hele 2007.

Hermed kører Det Sociale Tolkeprojekt videre og muliggør betalt tolkebistand til private fester, hos tandlægen, ved køb af dyre forbrugsgoder – kort sagt sammenhænge, hvor det er væsentligt at ”få det hele med”.

Projektet blev startet for at imødekomme behovet for tolkning blandt døvblinde, døve, døvblevne og hørehæmmede og dermed medvirke til en øget ligestilling og ligeværdig integration.

Derudover skal det dokumentere behovet for tolk blandt målgruppen. Dokumentationen danner baggrund for arbejdet med at etablere permanente tolkeordninger efter projektets ophør.

Målgruppen er døvblinde, døve, døvblevne og svært hørehæmmede, der ikke ved hjælp af høretekniske hjælpemidler kan kommunikere frit og utvungent med omverdenen. Der er ingen aldersbegrænsning. Børn kan altså også få bevilget tolk via Det Sociale Tolkeprojekt.

Kilde: Høreforeningen og www.socialtolk.dk

www.socialtolk.dk