december 27, 2011

42 millioner til jobskaffelse

Share

42 millioner til jobskaffelse

Beskæftigelsesministeriet vil gøre en ekstra indsats for at skaffe bl.a. personer med høreproblemer i arbejde. 31 nye jobskaffelsesprojekter får penge fra ministeriet.

De 42 millioner kroner går til projekter, der handler om enten jobskaffelse eller om at skaffe viden om de barrierer, der gør, at personer med fysiske og psykiske problemer ofte har svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet.

Blandt projekterne er fem, der har særligt fokus på personer med høreproblemer:
Landsforeningen for Bedre Hørelse (LBH) har fået støtte til to projekter; ’Høreguiderne’, der har til formål at informere om og hjælpe til større forståelse for høreproblemer på arbejdsmarkedet – herunder netværksdannelse for personer med høreproblemer. LBH har også fået støtte til at gennemføre temadage for erhvervsaktive med høreproblemer. Derudover er der blevet givet penge til et projekt med en gruppe sociologer, der skal udvikle et redskab, der skal afdække omfanget af en persons høreproblemer og være med til at fastholde personen på arbejdsmarkedet.
Jobcenter Århus Nord har fået bevilget penge til et fastholdelsesprojekt for døve tegnsprogsbrugere og et det sønderjyske forprojekt til ’Broen til erhvervslivet’ har også unge med høreproblemer i målgruppen.

Stig Langvad, der er formand for De Samvirkende Invalideorganisationer er positiv overfor ministeriets nye tiltag.
”Det her er et eksempel på at handicapområdet er blevet prioriteret højere på den politiske dagsorden i løbet af de sidste fire-fem år,” siger han. ”Nu håber jeg bare, at initiativet også kan bearbejde kollegers og lederes holdninger ude på virksomhederne, for det er fortsat en af de vigtigste barrierer. Mange er skeptiske overfor hvad det vil sige at have handicappede på deres arbejdsplads.”

Ud over personer med høreproblemer, er der givet penge til projekter for ordblinde, blinde, sindslidende og senhjerneskadede.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet og Politiken 19/01/2006

  • Læs mere på Beskæftigelsesministerietshjemmeside