december 22, 2011

4-års-regel gælder kun private apparater

Share

4-års-regel gælder kun private apparater

Reglen om, at der skal gå fire år, før man kan få et nyt høreapparat gælder kun for apparater, der er købt med tilskud gennem en privat forhandler. Det fremgår af en afgørelse fra Ankestyrelsen.

Det har normalt været kotume, at man skulle vente fire år på at få et nythøreapparat - hvad enten det foregik via enoffentlig høreklinik eller med offentligt tilskud gennem en privat forhandler. Hvis der skulle gives dispensation, skullehørelsen være blevet væsentligt dårligere, eller også skulle apparatet være blevet stjålet, gået til i en brand eller lignende.

Men sådan er reglerne faktisk ikke. Det fremgår af en afgørelse fra Ankenævnet, som hoerelse.info er blevet bekendt med.

Sagen drejer sig om en høreapparatbruger, der havde tabt det høreapparat, han havde fået gennem den offentlige høreklinik. I første omgang fik vedkommende afslag på at få et nyt apparat af sin kommune – med henvisning til, at der ikke var gået fire år siden høreapparatet var blevet udleveret – og at brugerens hørelse ikke var blevet væsentligt forringet.

Brugeren valgte at anke afgørelsen og har nu fået medhold fra Ankestyrelsen i, at vedkommende har ret til at få et nyt høreapparat.
I afgørelsen står der direkte, at Ankenævnet lægger vægt på, at der ”…ikke er indført en særregel for, hvornår høreapparater udlånt fra offentlig leverandør kan udskiftes.”

Da brugeren ikke havde optrådt uansvarligt i forbindelse med at apparatet var blevet væk, har han ret til at få et nyt apparat gennem den offentlige høreklinik.

Afgørelsen er stadfæstet i principafgørelse 101-10.