2011

Share

Det står i folkeskoleloven, at elever med handicap skal have de hjælpemidler der er nødvendige for at de kan deltage i undervisningen i skolen og forberede sig i hjemmet.
På gymnasier, studenterkursus og HF-kurser er skolen forpligtet til at sørge for specialundervisning, specialpædagogik og hjælpemidler i det omfang, der er behov for det.
Elever med nedsat hørelse på erhvervsskoler, tekniske skoler eller handelsskoler har også krav på specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller hjælpemidler. Det er i sidste ende Undervisningsministeriets ansvar at de får det, de har brug for.
Studerende på SU-godkendte videregående uddannelser har desuden mulighed for at få et særligt tillæg til SU'en.

Her kan du se, hvor du skal henvende dig for at få mere at vide om tekniske hjælpemidler i din region. Men du skal være opmærksom på, at det primært drejer sig om hjælpemidler til voksne.

Der kan være store forskelle når det drejer sig om hjælpemidler til børn. For at få nærmere detaljer, bør du kontakte din kommunes Pædagogisk Pyskologiske Rådgivning (PPR).

Får du afslag på en ansøgning om tekniske hjælpemidler, skal du klage til din kommune indenfor fire uger efter du har fået afslaget.