Har Mund Hånd Systemet en fremtid?

Share

Har Mund Hånd Systemet en fremtid?

Månedens klumme på hørelse.info er skrevet af Palle Søvsø fra Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation.

 

I juli måned sidste år var der Nordisk Sommeruge for døvblevne på Ryslinge højskole på Fyn. Her var deltagere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark samlet. De fleste af deltagerne varCI-opererede og mange af de faglige indslag havde også fokus på CI.
Et af disse indslag var, at hvert land fortalte om, hvad der var af nye tiltag, både på det tekniske, sociale og undervisningsmæssige område.

Det er altid spændende at høre, hvad der sker i de nordiske lande og for en dansker kan det også somme tider være ret beskæmmende at opleve, at der i de lande vi sammenligner os med, sker tiltag, som er til gavn for døvblevne, svært hørehæmmede og CI-opererede, men som vi ikke får sat gang i herhjemme. Vi plejer jo at sige, at vi er foran på de fleste ”høremæssige” områder. Men sådan er det ikke længere.

Et tiltag, som jeg hæftede mig meget ved, kom fra Finland. De fortalte, at en gruppe CI-brugere var begyndt at få undervisning i Cued Speech med det formål at kunne visualisere talen. Finske CI brugerne har erkendt, at det ind i mellem er nødvendigt med visualisering af talen, når man anvender CI, da teknikken ikke gør det muligt at høre alle lyde. Jeg skal ikke kunne sige, om det er et hjælpemiddel, de vil bruge permanent eller blot et hjælpemiddel, de vil bruge, når de skal finde ud af, hvordan de hører med CI.

Cued Speech er sommundhåndsystemet (MHS) ikke et sprog i sig selv, men et fonetisk redskab, der bygger bro mellem det orale og det manuelle. Det blev opfundet for 50 år siden i USA på Gallaudet Universtiet af Dr. R. Orin Cornett. I efteråret og vinteren har jeg prøvet at finde materialer om Cued Speech. Jeg har bl.a. været på Internettet, hvor der findes meget materiale, bl.a. også selvstudiematerialer, for på den måde at sætte mig ind i, hvad Cued Speech er. I min søgning på nettet fandt jeg også ud af, at der her i januar måned blev afholdt et ”Cued Speech-seminar” i Helsinki.

Jeg må erkende, at jeg har ikke endnu ikke lært at ”cue”, men jeg kender til principperne i opbygning og anvendelse. Den største forskel mellem Cued Speech og MHS er, at Cued Speech har håndstillinger, hvori der indgår visning af både vokaler og konsonanter. Hånden skal flyttes til et af fire forskellige steder ved ansigtet for at visualisere hvor i taleorganet, lyden kommer fra. I MHS er reglen, at alle vokaler og enkelte konsonanter, kan aflæses på munden og derfor ikke kræver noget manuelt. Hånden er placeret samme sted hele tiden, og fingerstillinger og håndled markerer hvilken lyd, der er tale om. Ved nasale lyde knækker håndleddet nedad og ved aspirerede lyde vipper håndleddet udad. Set fra mit nuværende stadie, giver MHS en langt mere roligt aflæsebillede end Cued Speech samtidigt med, at det virker meget nemmere at lære. Jeg kan ikke dy mig for at blive metaforisk og sige, at jeg synes Cued Speech er både livrem og seler, hvor MHS mere er enten - eller. Georg Forchhammers arbejde med MHS handlede netop om at vise det på hånden, som man ikke kunne se på munden.

Det, der overraskede mig i det finske indlæg, var valget af Cued Speech frem for MHS, som også er tilpasset mange andre sprog end dansk. Efter at have tygget på den et stykke tid, stod det dog klart at det må skyldes, at vi danskere ikke har formået at gøre nok reklame for MHS.

Udover at være en støtte til mundaflæsning, har jeg gennem mange år fundet hjælp i MHS, når jeg skulle kende udtalen af et, for mig, nyt ord. Som jeg forstod finnerne, handler brugen af Cued Speech ikke om mundaflæsning, men om at give en visuel støtte for det, man ikke hører. Det tror jeg bestemt også MHS kan, specielt hvis det bliver revideret og tilpasset moderne dansk med alle dets låneord. Der har i 100 år mig bekendt ikke været andre ændringsforslag end indførelse af ”J”. Mens fonetikken gennem de samme 100 år har gennemgået radikale ændringer.

”Cochlear implants and Cued Speech are powerful partners” står der at læse på Wikipedias hjemmeside, og det har finnerne erkendt. Jeg tror det samme ”magtfulde” partnerskab kan skabes med CI og et ”tilpasset” MHS. Hvis nogen tager hånd om dette, tror jeg at MHS går en ny fremtid i møde.

Palle Søvsø