Digital høreomsorg

Share

Digital høreomsorg

Månedens klummeskriver på hørelse.info er cand.scient.soc. Sara Lea Rosenmeier.

 

Omkring en halv million danskere i den erhvervsaktive alder har nedsat hørelse. Alligevel er nedsat hørelse et tabubelagt problem, og mange med nedsat hørelse forsøger derfor at bagatellisere problemet. Men da nedsat hørelse rammer kommunikationen, og dermed relationer mellem mennesker, skaber hørelsen ofte barrierer for den der hører dårligt både i privat- og arbejdslivet.

Igennem den seneste tid, er der kommet øget fokus på, hvordan nedsat hørelse kan have konsekvenser blandt andet i form af ringere arbejdsmarkedstilknytning og førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Mindre fokus har der dog været på, hvad det så er, der skal til for at fastholde et arbejde trods problemer med hørelsen.

Det er der selvfølgelig ikke noget enkelt svar på. Overordnet set drejer det sig om, at den der hører dårligt skal erkende sit høretab. At erkende sit høretab er dog langtfra så let som det lyder, og kan derfor ofte være en langstrakt proces. Men erkendelsen er en forudsætning for at kunne gå i dialog med sine omgivelser om hørelsen og om hvad der skal til for at overkomme de problemer hørelsen fører med sig. Dette gælder både på hjemmefronten og på arbejdspladsen. Ofte vil enkle forholdsregler og/eller få hjælpemidler være det, der skal til for at gøre kommunikation og arbejdsopgaver nemmere.

Med projektstøtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen har jeg og mine kollegaer igennem det seneste år udviklet hjemmesiden www.bliviarbejde.dk - en hjemmeside om hørelse og arbejdsliv. Med denne side ønsker vi at være med til at nedbryde tabuet omkring nedsat hørelse. Via oplysning og information håber vi at kunne inspirere og guide personer med nedsat hørelse et første skridt i retning af erkendelse, og også at motivere personer med nedsat hørelse og personer i omgivelserne, til at gå i dialog omkring hørelsen.

Hjemmesiden har to primære målgrupper: Personer med nedsat hørelse og arbejdsgivere. Derfor har siden også to funktioner. For personer med nedsat hørelse fungerer hjemmesiden som et dialogværktøj. Via værktøjets tests kan man få tegnet en profil af sin høresituation, hente viden om hørelse generelt, og hente inspiration til, hvad man selv kan gøre for aktivt at tage hånd om sin hørelse, så den ikke kommer i vejen for arbejdslivet. Det kan fx være, hvordan man finder vej ind i høreomsorgen, nyeste tiltag indenfor høretekniske hjælpemidler, vigtigheden af åbenhed omkring hørelsen på arbejdspladsen, osv. Det er vigtigt at nævne her, at de profiler der tegnes ud fra besvarelserne i de to tests ikke kan sammenlignes med en måling af hørelsen foretaget af en (øre-) læge. Det profilen derimod kan, er at indikere i hvilke situationer hørelsen skaber problemer, og dermed forhåbentlig sætte nogle tanker i gang hos brugeren.

For arbejdsgivere, kollegaer eller pårørende til personer med nedsat hørelse, fungerer Bliviarbejde.dk som en vidensportal. Her kan der hentes informationer, som kan hjælpe til en forståelse af, hvad det vil sige at have nedsat hørelse, og hvad man kan gøre for at være med til at afhjælpe nogle af de barrierer, som nedsat hørelse kan medføre. Det kan fx være, hvordan man som arbejdsgiver sikrer sig en rummelig arbejdsplads, gode råd til kommunikationen med en medarbejder der hører dårligt, samt hvor man som arbejdsgiver kan hente professionel vejledning i forbindelse med indretning af arbejdsplads, kompensationsordninger eller andet.

Vi håber, at vi med hjemmesiden Bliviarbejde.dk, kan være med til at bane vejen for en mere åben dialog omkring hørelsen. Vi håber også, at vi kan være med til at øge viden om nogle af de løsninger på eventuelle problemer, der skyldes hørelsen, således at flest muligt med nedsat hørelse får mulighed for at bevare sin position på arbejdsmarkedet, og får inspiration til selv at tage hånd om nogle af de problemstillinger hørelsen måtte føre med sig – både i arbejds- og privatlivet.

Sara Lea Rosenmeier

www.bliviarbejde.dk