Døvblevne ønsker også tolk i fremtiden

Share

Døvblevne ønsker også tolk i fremtiden

Denne klumme er skrevet af Arno Kreutz Nielsen fra den nystartede forening for døvblevne tolkebrugere: Døvblevne Forum.

 

Døvblevne tolkebrugere er ikke nogen særlig stor gruppe.
Det kan være svært at få tilstrækkelig TSK undervisning til at komme op på et niveau, hvor det er muligt at kunne aflæse en tolk.
Men vores behov for at få tolk er der.
Hvis det skal være muligt for os at leve en selvstændig og udadvendt tilværelse med nogenlunde normal kontakt med hørende, så har vi behov for at kunne anvende tolk.
Når et familiemedlem mister hørelsen, er det først og fremmest famili-en, der får problemer med kommunikationen. Derfor skal hele familien have tilbudt undervisning i alternativ kommunikation på forskellige niveauer for at opnå en god hverdagskommunikation i familien. Desuden giver det den døvblevne mulighed for at få udbytte af en tolk.
Vi er derfor meget opmærksomme på, hvad der skal ske, når Det Sociale Tolkeprojekt ophører.

I weekenden 16-17/11 2007 var der på Castberggård kursus /konference om kommunikation og tolkebrug, hvor vi bl.a. fik en smagsprøve på, hvad KC – Center for tegnsprog og tegnstøttet kommunikation - forventer at tilbyde fra et af deres projekter.
Som afslutning på nogle gode og indholdsrige dage afholdt vi en paneldiskussion om ”Tolkning i fremtiden” med repræsentanter for CFD og TolkecenterDanmark. Brugerne fik her lejlighed til at høre, hvordan nogle af tolkeformidlingerne så fremtiden, og vi fik god mulighed for at komme frem med alle de forskellige tanker om vores ønsker og behov for tolk i de situationer, vi oplever.
Som en god afslutning blev deltagerne enige om en resolution med følgende konklusion:
døvblevne forum – foreningen af døvblevne tolkebrugere – blev anmodet om at udsende følgende erklæring:

Vi ønsker tolk i alle situationer.

Vi ønsker ét bestillingssted for al tolkning.

Vi anbefaler én offentlig myndighed med betalingsansvar.

Vi anbefaler et krav om godkendelse af alle tolkeudbydere.

Vi ønsker brugerindflydelse - en klageinstans/”tolkeombuds-
mand”.

døvblevne forum er den nye forening for døvblevne, som opstod i forbindelse med, at Døvblevneafdelingen - DBA blev nedlagt i foråret efter beslutning i Høreforeningen.
Vi er af den opfattelse, at døvblevnes interesser – herunder specielt tolkebrugernes - bedst varetages af en forening, der alene fokuserer på døvblevne.

Arno Kreutz Nielsen
døvblevne forumwww.latedeaf.dk